Uw kind inschrijven

Super! Het feit dat u dit leest, betekent dat u alvast geïnteresseerd bent om uw kind in te schrijven bij Chiro Rif-Raf Kokejane. 

Gezien jullie ongetwijfeld met wat praktische vragen zitten, trachten we hieronder het één en ander toe te lichten.

Minimumleeftijd (geboren in 2016)

Af en toe krijgen wij de vraag of kleuters aangesloten mogen worden. Het antwoord hierop is neen. Waarom kan het niet?

  • Het is pas echt zinvol om in groep met kinderen samen te spelen vanaf het eerste leerjaar
  • Kinderen krijgen in het eerste leerjaar heel wat vaardigheden mee die van pas komen in de jeugdbeweging
  • Vanuit Chirojeugd Vlaanderen wordt verwacht dat we prioriteit geven aan het behouden van de aspi-afdeling. Starten met een kleuterafdeling kan dat op lange termijn in het gedrang brengen

Voor het werkjaar 2022-2023 kan iemand die na 31/12/2016 geboren is, dus niet aangesloten worden. Kinderen die niet aan deze leeftijdsgrens voldoen zullen bij aansluiting geweigerd worden.

Inschrijvingsgeld: €40

Een Chiro-werking kost geld, vandaar dat ook wij lidgeld moeten vragen.

Een groot deel hiervan gaat naar de verzekering (€12), ook krijgt u bij het inschrijven €5 aan korting op ons jaarlijks Pastafestijn. Het overige deel gaat naar activiteiten en de aankoop van spelmateriaal. Wij kiezen er resoluut voor om het lidgeld zo laag mogelijk te houden zodat iedereen kan genieten van onze Chiro-werking.

Uiteraard steken wij met de leidingsploeg ook nog veel tijd in het organiseren van vrijblijvende nevenactiviteiten (Pastafestijn, Pannenkoekenverkoop, …) die wat extra geld in de chiro-kas brengen. Hiermee kunnen wij dan zorgen voor de aankoop van groot spelmateriaal, kookmateriaal, het onderhoud van onze lokalen…

En nu het belangrijkste!

Lid worden doe je in 2 stappen:

  1. Inschrijvingsformulier invullen via volgende link (https://forms.gle/R9rnqhS3p5G4hEss6) of zie hieronder.
  2. Lidgeld overschrijven

Gelieve het lidgeld (€40) over te schrijven op dit rekeningnummer: BE88 7340 0005 1741 (naam van het kind in de beschrijving vermelden a.u.b.)

De inschrijving is pas definitief wanneer wij zowel het lidgeld als het ingevulde inschrijvingsformulier hebben ontvangen.