Geen Chiro zonder kamp!

In de Chiro gaan we samen op kamp, van klein tot groot. Iedereen leert zo iedereen kennen, niet alleen in de eigen afdeling. Groepsmomenten, groepsspelen, aspi’s & keti’s die mini’s &  speelclubbers helpen bij het wassen of tijdens het eten, het zijn momenten waarop we verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en genieten van onze verbondenheid.

We gaan naar ...

De mini’s en speelclub gaan op kamp van 21 juli tot 26 juli. De oudere groepen (rakwi’s, tito’s, keti’s & aspi’s) gaan op kamp van 21 juli tot 31 juli. 

Via deze link vind je meer informatie over de kampplaats: …

Hoe zit dat daar op kamp?

We kiezen ervoor om de luxe van elke dag opzij te schuiven. We stappen of nemen de fiets, in plaats van met zeven auto’s een afdeling naar het zwembad te sjezen. We zingen of luisteren naar elkaar in plaats van de radio loeihard onze gedachten te laten verdringen. We nemen de tijd om een briefje naar huis te schrijven, in plaats van te testen welke deuntjes onze gsm zoal speelt. We durven eens stilstaan bij het eten, bij het slapen, bij onszelf, de anderen, de omgeving,…

Wie kan er mee?

Elk lid die op regelmatige basis op zondagnamiddag tijdens de chiro-activiteiten aanwezig (en uiteraard ook officieel ingeschreven) is, kan mee op kamp!

Tijdens het werkjaar werken we continu per afdeling om een hechte band te krijgen met elkaar en proberen we de groepssfeer te bevorderen om zo toe te werken naar het hoogtepunt van het jaar: het GROTE kamp. Dit wordt wat moeilijker wanneer er tijdens bivak plots kindjes bijkomen die niet tijdens het chirojaar mee genoten hebben van deze activiteiten. Vandaar dat wij ervoor kiezen om geen niet-leden mee te nemen op bivak.