Statuten

De Chirogroep informeert haar vrijwilligers via website.

De Chirogroep brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:

1. Sociale doelstelling van Chiro Rif-Raf Kokejane
Chiro Rif-Raf Kokejane heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2. Juridisch statuut van Chiro Rif-Raf Kokejane
Chiro Rif-Raf Kokejane is een feitelijke vereniging. Naam verantwoordelijke(n) van de groep: Arno Vandenschriek en Truus Van den Broeck

3. Chiropolis
Elke vrijwilliger van Chiro Rif-Raf Kokejane, die aangesloten is bij Chirojeugd-Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kunt terugtrekken van de verzekering).

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • € 14.873.611,49 voor lichamelijk schade
 • € 2.478.935,25 voor stoffelijke schade
 • € 619.733,81 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat je occasioneel gebruikt, dus niet voor het wekelijks gebruikte Chirolokaal.)

Ongevallen
€ 24.789,35 voor RIZIV-kosten (€ 3.718,40 als je in het buitenland verzorgd wordt)
waaronder:

 • € 371,84 per tand, met een maximum van € 1.487,36;
 • € 1.859,20 voor begrafeniskosten;
 • € 4.957,87 bij overlijden;
 • € 12.394,68 bij invaliditeit.
 • ook nog:
 • € 2.478,94 voor opzoeking en repatriëringskosten;
 • € 247,89 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald

Rechtsbijstand

 • € 12.394,68 rechtsbijstand;
 • € 6.197,34 strafrechterlijke verdediging;
 • € 6.197.34 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet t.o.v. leden).

In de brochure "VAST en verZEKERing" vind je een overzicht van de hele Chiropolis. Die brochure is downloadbaar op de site en staat op de Chiro-st@rt-cd. Via verzekeringen@chiro.be kun je gratis een een exemplaar aanvragen op het nationaal secretariaat.

4. Kostenvergoeding
niet van toepassing

5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)
Chiro Rif-Raf Kokejane verwacht dat haar vrijwilligers de wet op de privacy respecteren.

Meer info: jeugdbeleid@chiro.be.